artist impressio, impressie, appartementgebouw

Artist impression of apartment building.

Just a little bit less photographic, or as simply rendered from the CAD document. Quite a bit more "feel", and more freedom to express materials and textures.

Impressie van een appartementengebouw. Gewoon wat minder fotografisch, of zo uit een CAD bestand getrokken.

Meer gevoel en meer vrijheid om materiaal en textuur uit te drukken.