Outside of the box denken, of gewoon de box weg laten?


Het denken binnen een bepaald kader heeft zich genesteld in het dagelijkse leven. Niet in de laatste plaats in het bedrijfsleven. Het begrip “thinking outside the box” is metafoor geworden voor een andere kijk op de zaak, een andere invalshoek om een probleem te benaderen. Het vereist een creatieve geest, die een probleem objectief analyseert, daarbij het voor-de-hand liggende achter zich latend. Het begrip is niet nieuw, het stamt al uit

de jaren zestig.
 

Een mooi voorbeeld is de visual links op de afbeelding, een puzzle uit 1914 (!) De opdracht: verbindt alle stippen met maximaal 4 rechte lijnen. Altijd even worstelen als je de oplossing niet weet. Men gaat er bijna automatisch van uit, dat je niet buiten het kader mag komen. Die beperking wordt echter niet genoemd in de opdracht. Als je binnen het patroon van de 9 stippen blijft, heb je minimaal 5 rechte lijnen nodig. Dus vraagt het om een andere aanpak. Een klassieker.


 

Het gevaar van trendy kreten is, dat ze weer standaard worden, ze gaan weer deel uitmaken van onze dagelijkse kost. Het worden cliché’s en verliezen daarmee hun werkelijke betekenis, en hun kracht. Misschien een rare gedachte, maar misschien kunnen we het oplossen van vraagstukken beter overlaten aan computers die alle data makkelijk kunnen verwerken. Het is  al lang geen science fiction meer. Hoe zou kunstmatige intelligentie de puzzle oplossen? Een computer kan tegenwoordig al een schaakgrootmeester achter de oren doen krabbelen, ik ben dus erg benieuwd naar de A.I. benadering en antwoord.
 

Maar ligt de oplossing wel altijd “outside of the box”? De rechter afbeelding laat zien dat er ook binnen een kader een oplossing kan liggen. In letterlijke zin dan toch. Of is het scheppen van ruimte voor die gele bal ook weer een voorbeeld van “outside of the box”-denken? Wie het weet mag het zeggen… Het hele denken rondom deze box vormt toch een beperking, je bent altijd bezig met dat ding. Waarom niet gewoon de hele box weg laten?

 

Door Jan van Dongen, Studio Omega. Illustrator, visualiser en blogger. Redenerend vanuit een gezond verstand,

een vleugje humor en een vooruitziende blik.